Onkologji (Trajtimi i Kancerit)

Kanceri është një vuajtje shkatërruese, shpeshtesia e te cilit është rritur gradualisht në të gjithë botën. Edhe pse kjo ndryshon sipas llojit të kancerit dhe në varësi te organit te prekur, kanceri mund të shërohet nëse do të ndërhyhet në kohën e duhur. Trajtimi korrekt, i ndihmuar nga profesionistët dhe teknologjia e duhur mund të sigurojnë mbështetje kritike të jetës për pacientët me kancer.

Lexo me tej

Diagnoza e saktë radiologjike është një pjesë thelbësore për të vendosur se çfarë trajtimi duhet të kryhet. Teknikat moderne dhe teknologjia e përparuar marrin një rëndësie të madhe gjatë kryerjes së diagnozave radiologjike, po ashtu edhe një staf me përvojë radiologjisë.

Lexo me tej

Kirurgjia kurative është aplikuar edhe në kuadër të fushëveprimit të Onkologjisë kirurgjikale. Megjithatë, kusht për aplikimin e kirurgjisë kurative është fakti nese çrregullimi është i kufizuar tek organi apo nyjet limfatike ku eshte shfaqur fillimisht. Në këto pacientë nuk duhet të jenë te pranishme metastaza ne distance dhe, patologjikisht, asnjë tumor nuk duhet të jetë i pranishëm në seksion e marrë nga rezekcionit kirurgjikal.

Lexo me tej

Onkologjia Mjekësore mbulon jo vetëm trajtimin e pacientëve me kancer, por edhe mbrojtjen nga kanceri, skanim të kancerit dhe aplikimet e hershme diagnostike.

Lexo me tej

Onkologjia e Rrezatimit është disiplinë që shqyrton, përmes përdorimit të rrezatimit jonizues, efektet e rrezatimit në kancer, sjelljen e tumoreve dhe gjithashtu mbulon kërkime në këtë fushë. Onkologjia e rrezatimit ka dy fusha aplikimi: Radioterapi dhe Radiokirurgji.

Lexo me tej
LINI MESAZHIN TUAJ!

Lini nje mesazh dhe ne do ju pergjigjemi

Ju mund te ngarkoni fotot, analizat dhe radiografite tuaja
Pacientet

Lexo me tej
Trajtimet me te Fundit

Lexo me tej
Oferta

Lexo me tej
Me Shume